Επικοινωνήστε με τη ιατρό Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 - 17:00

Αυξητική στήθους

Για την επέμβαση αυτή χρησιμοποιούνται ενθέματα σιλικόνης  η φυσιολογικού ορού. Και τα δυο είναι εξίσου ασφαλή. Το μέγεθος και το σχήμα των ενθεμάτων (στρογγυλό η ανατομικό) εξαρτάται από τις επιθυμίες του ατόμου ,αλλά και από διάφορα ανατομικά χαρακτηριστικά όπως: διάμετρο θώρακα ,το ήδη υπάρχον μέγεθος ,η απόσταση των θηλών από το υπομάστιο κ.λπ. Υπάρχουν επίσης ενθέματα που δεν χρειάζονται να αφαιρεθούν ποτέ, καθώς και ενθέματα που μπορούν να αυξομειώνονται σε όγκο και μετά την επέμβαση. Είναι μια επέμβαση ρουτίνας με σίγουρα  αποτελέσματα που  αυξάνει την αυτοπεποίθηση  και καλυτερεύει την κοινωνική αλλά και την προσωπική ζωή.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Αλαμάνας 3, Μαρούσι

Τηλ.: 2106100118

email: elxisspa@gmail.com

Διεύθυνση: Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη
(έναντι ζαχαροπλαστείου Γαλυφιανάκης)

Τηλ. επικοινωνίας: 2299071300